3points newlogo

לקוחות משאבי אנוש

אדם-מילא

AdamMiloפרויקט: הקמה וניהול בלוג מקצועי.

סל פתרונות תוכן ושיווק: ניהול בלוגים, כתיבה שיווקית, כתיבת תכנים, שיווק ברשתות חברתיות.

לוטם

lotemפרויקט: הקמת בלוג מקצועי.

סל פתרונות תוכן ושיווק: אפיון אתרים, הקמת בלוג מקצועי, ניהול בלוג מקצועי, שיווק ברשתות חברתיות.

3points

חדשות