• 7 בפברואר 2007

טיפ מספר 7: "נקו" את הטקסט

טיפ מספר 7: "נקו" את הטקסט

טיפ מספר 7: "נקו" את הטקסט 150 150 צחר רותם - Tsahar Rotem
Notepadeרבים מהתכנים המגיעים אל מנהל התוכן מקורם בקבצי WORD שיש להזינם למערכת ניהול התוכן. אלא שלעתים מלווה ההזנה בלא מעט בעיות.

ה-WORD אינו מכיל בתוכו טקסט "רגיל", אלא טקסט שמעבד התמלילים מוסיף לו במקרים רבים מידע נוסף תחת תגיות שונות. לדוגמה: כאשר אנו כותבים שמו של אדם מסוים, יוצרת התוכנה תגית, המאפשרת קישור ללמידע אודות אותו אדם ממערכת האאוטלוק שלנו. התגיות הללו הן מקור המכביד מאוד על מערכות ניהול תוכן ברשת ולכן יוצרות בעיות – הן בקצב הגלישה והן באופן בו מוצג הטקסט.

מערכות ניהול תוכן מתקדמות כוללות לחצן המאפשר הדבקת טקסט מ-WORD כשהוא נקי מתגיות ואלמנטים שונים נוספים שאינם קשורים לטקסט. מערכות פחות מתקדמות אינן כוללות לחצן כזה. במקרה האחרון הפתרון הוא סינון עצמאי של הטקסט.

הדרך לעשות זאת הינה באמצעות גזירת הטקסט מה-WORD והדבקתו בתוך ה-Notepade ׁ("פנקס רשימות") המצוי תחת accessories ("עזרים") בלחצן ה-All Programs ("כל התוכניות"). לאחר מכן יש לגזור את הטקסט מה-Notepade והדבקתו במערכת – נקי מכל תגיות.

ניקיון הטקסט בדרך זו מומלץ גם במערכות מתקדמות, כאשר נוצרות בעיות בתצוגתו.

Leave a Reply

WhatsApp chat