• 6 במרץ 2008

דרושים בדחיפות: עורכי תוכן באנגלית, כותבי מאמרים

דרושים בדחיפות: עורכי תוכן באנגלית, כותבי מאמרים

דרושים בדחיפות: עורכי תוכן באנגלית, כותבי מאמרים 150 150 צחר רותם - Tsahar Rotem

ל-3points דרושים בדחיפות אנשי תוכן מקצועיים, בעלי ניסיון:

1 comment
  • Naama Lupo 1 באפריל 2008 at 8:19

    What would be the first thing you'd look for in a person applying for this job? Excellent English, I presume. Surprise! This is exactly what I have, in addition to creativity and love of words – a winning combination, i'd say…

Leave a Reply

WhatsApp chat