• 28 באוקטובר 2009

מגרשים, גרסת הקוקה קולה

מגרשים, גרסת הקוקה קולה

מגרשים, גרסת הקוקה קולה 150 150 צחר רותם - Tsahar Rotem

מבלי להיכנס לוויכוח על עצם הגירוש, הקמפיין של יחידת עוז לעידוד עזיבה של עובדים זרים מעליב את האינטרנט. המאמר המלא בקפה דה מרקר

Leave a Reply

WhatsApp chat