• 29 בדצמבר 2009

3points ב"עין השביעית"

3points ב"עין השביעית"

3points ב"עין השביעית" 150 150 צחר רותם - Tsahar Rotem

נכתב ע"י צחר רותם

imageתופעת הנטישה של עיתונאים את המקצוע לטובת עיסוקים אחרים היא לטעמי אחת התופעות המרתקות בתחום התקשורת בשנים האחרונות, שלמרבה הצער אינה זוכה לסיקור הולם. מי שכן בחר להקדיש לנושא אייטם משמעותי הוא מגזין "העין השביעית" של המכון הישראלי לדמוקרטיה. בין המרואיינים בכתבה – גם הח"מ, עיתונאי לשעבר בעצמו.

הכתבה המלאה בעין השביעית

Leave a Reply

WhatsApp chat