Monthly Archives :

אפריל 2019

על פייק ניוז, בוטים ואיבה פוליטית / "גלובס" 150 150 צחר רותם - Tsahar Rotem

על פייק ניוז, בוטים ואיבה פוליטית / "גלובס"

הבוטים והפרופילים המזויפים, שיש או אין לליכוד, אינם לב העניין. גם מילוני בוטים לא יצליחו להפיץ פייק ניוז לא מוצלח. לא מדובר בכמות, אלא באיכות – וזהו כוחו האדיר של נתניהו, כמו של חברו מהבית הלבן: היכולת לייצר "חדשות" שבהתאמה מלאה לקהלי היעד אליהם הוא מכוון, תוך ניגון על הנימים הנכונים שלהם.

טור דעה של צחר רותם ב"גלובס": לחצו כאן

WhatsApp chat